Hoşgeldiniz, +90 212 267 13 98 info@tudoksad.org.tr

TÜDÖKSAD AKADEMİ VII - EN 1563:2012 Sfero Dökme Demir Standartları Teknik İncelemesi

Seminer Tarihi :25.08.2015 Seminer Yeri :Sürmeli Hotel Gayrettepe, İstanbul

TÜDÖKSAD AKADEMİ eğitim danışmanı Sn. Seyfi Değirmenci (Met. Yük. Müh.) moderatörlüğünde 25 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiğimiz "EN 1563:2012 Sfero Dökme Demir Standartları Teknik İncelemesi" başlıklı seminer üyelerimizden yoğun ilgi gördü.

20 üye dökümhanemizden gelen toplam 47 katılımcı ile gerçekleşen etkinlikte eski ve yeni standarttaki hususlar karşılaştırılarak; katılımcılara yeni standardın önemli noktaları, standardın beklentileri ve edinilen tecrübeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Ayrıca önceki yıllarda üyelerimize teknik konularda yardımcı olması amacıyla derneğimiz tarafından yazılı olarak yayımlanan Teknik Bilgi Yaprakları'ndan standartlar ile ilgili olan sayıların; seminer sırasında katılımcılar ile yapılan değerlendirmeler sonucu güncelleneceği noktaları belirlenerek çalışmalara başlandı.

Eğitim ile ilgili teknik dökümanları E-Kütüphane bölümünden indirebilirsiniz.

Eğitim içeriği

TS 526 EN 1563:2000 Dökümler-Küresel Grafitli Dökme Demirler standardı, TS EN 1563:2011(EN) olarak 2012 yılında güncellendi. Standartta bahse konu küresel grafitli dökme demirlerin kum kalıplara döküldüğü, mekanik özelliklerin 25 mm çap ya da kalınlığa sahip bir döküm numuneden ölçüleceği belirtilmektedir. Ancak mekanik özelliklerin cidar kalınlığına bağlı olduğu ve tablolara bunun üç ayrı grupta yani 30 mm altı, 30-60 mm arası ve 60-200 mm arası olarak yansıdığı görülmektedir. 200 mm üzeri değerlerin tedarikçi ile müşteri arasında özel anlaşma ile tanımlanması gereği vardır. 

EN 1563:2000 standardı iki ayrı sfero dökme demir grubunu tanımlamaktadır:

-Ferritik-perlitik  sfero dökme demirler,

-Katı çözelti ile güçlendirilmiş (SSF) ferritik sfero dökme demirler (“Yeni nesil”)

Bu iki gruptaki sfero dökme demir malzemelerin test numuneleri dört ayrı yöntemle elde edilmektedir: a)Ayrı döküm, b)Yanyana aynı kalıpta döküm, c)Parçaya bitişik döküm, ve  d)Parça üzerinden alınan döküm test numunesi.

Ayrı döküm test parçaları için hangi kalıp türünün kullanılacağı et kalınlığına göre belirlenmektedir.